Egne ejendomme og rådgivning

collage-twoEgne ejendomme

  • Vi arbejder med udvikling af fast ejendom indenfor bolig- og butiks-/kontorsegmentet.
  • Vi opkøber byggejord eller eksisterende ejendomme.
  • Vi udarbejder forretningsplaner, driftsscenarier, finansieringsløsninger og plangrundlag.
  • Vi laver projekter, lejeaftaler og købsaftaler.
  • Vi står for udlejning og salg af boliger og butikker/kontorer.
  • Vi styrer byggefasen.
  • Vi står for driften af de færdige ejendomme.

 

Rådgiver og samarbejdspartner

LFT PROPERTIES udfører som rådgiver, samarbejdspartner eller joint venture partner de samme funktioner som på egne opgaver. Men naturligvis tilpasset den aktuelle opgave, og den aktuelle samarbejdspartners behov og ønsker.

Vi kan honoreres efter forbrug af medgået tid, med fast honorar, med succes honorarer, eller med en kombination heraf.